Menü Bezárás

Publikációs szabályzat

A BME elemi érdeke a BME-n folyó kutató-fejlesztő munka eredményeképp született művek, szellemi termékek esetében a keletkezés szervezeti kereteinek, azaz a BME-nek mint intézménynek egységes, szabályozott módon való feltüntetése: a pontos, megfelelő sorrendben feltüntetett affiliáció, a szerzősorrend, a levelező szerző affiliációja lényeges szerepet játszik a BME illetve kutatóink pályázatszerző képességében, nemzetközi presztízsének megítélésében, és az egyetem nemzetközi és hazai egyetemi rangsorokban történő besorolásakor.

A BME Szellemi Tulajdonvédelmi Szabályzat 15. §(2) pontja rendelkezik az Egyetemmel fennálló jogviszonnyal bíró szerzők műveinek felhasználása, publikálása, repozitóriumi elhelyezése, valamint a műre vonatkozó bibliográfiai adatoknak a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázisban való közzététele során az Egyetem nevének, mint a szerző affiliációjának a feltüntetéséről.

A BME affiliációs protokollal kapcsolatos részletes szabályok és ajánlások

A BME affiliáció feltüntetendő

 1. minden, a BME-vel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló személy,
 2. a BME-n működő, befogadott kutatócsoportok tagjai,
 3. valamint a BME doktori iskoláinak hallgatói, illetve általában a BME hallgatói

által közölt, BME-vel fennálló jogviszonyukhoz kapcsolódó műveken.

Általában törekedni kell rá, hogy az első-, az utolsó, ill. a levelező szerző lehetőleg BME-s affiliációjú legyen.

A BME affiliáció formája

A publikáción meg kell adni a szerző egyetemen belüli

 • tanszékének hivatalos, teljes nevét, ezt követően
 • amennyiben lehetséges, az intézet VAGY a kar hivatalos, teljes nevét,
 • végül az egyetem hivatalos, teljes nevét,
  • angolul: Budapest University of Technology and Economics
  • magyarul: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • majd – amennyiben lehetséges – az egyetem hivatalos címét:
  • Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary

Fontos, hogy az egyetem nevét mindig egységesen, a fentieknek megfelelően adjuk meg! A cím esetében az egységes irányítószám használat fontos.

Külsős Doktoranduszok

„Külsős” doktoranduszok illetve a Kooperatív Doktori Program esetében külön affiliációként kérjük feltüntetni a BME befogadó tanszékét és a külső kutatóhelyt. Az egyetemi rangsorokban lévő pozíciót befolyásolja az affiliációk feltüntetésének sorrendje. Ezért, ha egy doktorandusz a BME-n keresztül ösztöndíjban részesül (állami ösztöndíj, SH, KDP), akkor kérjük, hogy a BME-s affiliáció szerepeljen az első helyen.

Többes affiliációk

Azok a szerzők, akiknek a műve, publikációja több egyidejűleg fennálló jogviszony keretében készül, amelyek között van BME-s jogviszony, az ehhez tartozó műegyetemi affiliációjukat is feltüntetik, törekedve arra, hogy a BME affiliáció szerepeljen a sorrendben első helyen.

Tanszéki Affiliációs Minta

Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék

Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Department of Railway Vehicles and Vehicle System Analysis, Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary.