Menü Bezárás

Szakirányú továbbképzések

Vasúti járműfenntartási szakirány – Járműgépész szakmérnöki szak, vasútgépész ágazat
Vasúti járműüzemeltetési szakirány – Járműgépész szakmérnöki szak, vasútgépész ágazat
Vasúti járműtervezési szakirány – Járműgépész szakmérnöki szak, vasútgépész ágazat

A Járműgépész Szakmérnöki Szak Vasútgépész Ágazatán belül – figyelembevéve a MÁV Zrt., a MÁV-Gépészet Zrt., a MÁV-Trakció Zrt., a GYSEV Zrt. és a BKV Zrt. időszerű igényeit – elindítjuk a Vasúti Járműfenntartási, a Vasúti Járműüzemeltetési és a Vasúti Járműtervezési szakirányokon a szervezett szakirányú továbbképzést mind műszaki főiskolai, illetve BSc végzettséggel, mind pedig műszaki egyetemi oklevéllel, illetve MSc végzettséggel rendelkező mérnökök számára.

A műszaki főiskolai vagy BSc végzettségű mérnökök továbbképzése 3 szemeszter időtartamú, míg a műszaki egyetemi vagy MSc végzettségű okleveles mérnökök továbbképzése 4 szemeszter időtartamú.

A szakmérnöki képzésre való jelentkezés kitöltött Jelentkezési Lap megküldésével, valamint a BME Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) honlapján való regisztrációval és jelentkezési adatok kitöltésével történik.

A szakmérnöki képzés adminisztrációs ügyeiben felvilágosítás a 463-1839 telefonszámon és a tulipant.gergely@kjk.bme.hu e-mail címen igényelhető.

A képzés helye:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Vasúti járművek és járműrendszeranalízis Tanszék

1111 Budapest, Sztoczek u. 4–6., „J” Járműgépész Épület

A képzés kiterjed alaptárgyak oktatására, amelyek a teljes Járműgépész Szak minden ágazatán azonosak; ezek a Matematika, Mechanika, Gépészeti Rendszertechnika és a Közgazdaságtan és erőforrástervezés. A második csoportot az ágazatra jellemző általános szaktárgyak alkotják; a Vasútgépész Ágazat esetében ezek a Vasúti járműszerkezetek, a Megbízhatóságelmélet és matematikai statisztika, a Vasúti vontatójármű rendszerek, végül a Vasúti járművek üzemeltetéselmélete. A harmadik csoportba a szakirányok speciális tárgyai tartoznak, ezek az Alkalmazott anyagtudomány, a Vasúti járműtechnológia, a Vasúti járművek tartószerkezetei, a Méretezés végeselem-módszerrel, a Vasúti futásdinamika, a Vontatási mechanika, a Vasúti fékrendszerek, Vasúti járműmechatronika, Járműinformatika és döntéselmélet végül a Vasúti járműrendszer-diagnosztika.

A szakmérnökképzés oktatóinak köre és megszerezhető képesítések

Az egyes tárgyak oktatói körét a BME Közlekedésmérnöki Karának tudományos fokozattal és nagy szakmai gyakorlattal rendelkező vezető oktatói, valamint a vasúti járműiparban és a vasúti közlekedés járműüzemeltetési és járműfenntartási szakterületein dolgozó neves szakemberek alkotják. A Záróvizsga Bizottságban ugyancsak a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar vezető oktatói, valamint az említett külső szakemberek vesznek részt.

Az eredetileg főiskolai vagy BSc végzettségű mérnökök „alapszintű járműgépész szakmérnök”, illetve az eredetileg egyetemi végzettségű vagy MSc végzettségű okleveles mérnökök „mesterszintű járműgépész szakmérnök” diplomát kapnak.

Letölthető dokumentumok